IPM SOLUTIONS s.r.o.

Spoločnosť IPM Solutions s.r.o. vznikla v roku 2003 ako pokračovateľ v predaji a podpore produktov spoločnosti PTC na Slovensku, z dôvodu zmeny distribučných práv pre produkty firmy PTC pre oblasť východnej a strednej európy. Opierame sa o viac ako 15-ročné skúsenosti nie len v tomto obore, ale priamo s produktami PTC (Parametric Technology Corporation).

Našim hlavným cieľom je zabezpečiť kontinuitu pri predaji a podpore softvérových produktov spoločnosti PTC pre viac ako 400 zákazníkom na Slovensku. Nosnými produktami sú 3D CAD/CAM/CAE systém PTC Creo (nástupca Pro/ENGINEERa) a PDM/PLM system PTC Windchill, z ktorých máme na Slovensku inštalovaných viac ako 800 licencií v komerčnej sfére.

Aktívne podporujeme vzdelávanie študentov na stredných školách (priemselné školy, odborné účilištia, atď.) a technických univerzitách (STU, TUKE, TUZVO, TUAD, atď.) nasadením PTC produktov do vyučovacieho procesu a veríme, že v budúcnosti sa nám podarí pritiahnuť záujem aj ďalších škôl.

Pokrývame potreby zákazníkov na celom území Slovenska prostredníctvom 3 pobočiek, a to v Prešove, Žiline a Bratislave, čo nám umožňuje rýchlo reagovať na požiadavky a potreby našich zákazníkov. Zamestnávame vysokokvalifikovaných pracovníkov, ktorí sa zameriavajú na obchodnú aj technickú podporu zákazníkov.

Stručný prehľad nami predávaných a podporovaných softvérových produktov a služieb:

Vytvorili sme pre Vás viaceré možnosti ako sa bližšie oboznámiť s ponúkanými programovými produktami:

Ponúkame klientom progresívne strojárske programové produkty využiteľné a cenovo dostupné pre každú strojársku firmu, s cieľom zlepšiť procesy vo Vašej firme pomocou najnovších a najpresnejších technológií dostupných na trhu.

Našou snahou je poskytnúť Vám nielen kvalitný program, ale aj služby prispievajúce k zlepšeniu kvality produktu a optimalizácii doby spracovania. Usilujeme sa priniesť na trh nové výnimočné produkty a know-how, ktoré by neustále spĺňali Vaše špecializované požiadavky.

V roku 2005 sa naše aktivity rozšírili o sesterskú spoločnosť IPM Tools s.r.o. – konštrukcia a výroba náradia na liatie hliníka. Bude nám potešením ponúknuť vám konkrétnu spoluprácu aj v týchto oblastiach.

IPM SOLUTIONS, s.r.o.
Kamenná 11
080 01 Prešov – Šalgovík
Slovenská republika
IČO: 36 489 441
IČ DPH: SK 2021772709
č.ú.: 2622028322/1100
pobočka PREŠOV
Kúpeľná 1/A
080 01 Prešov
Slovenská republika
GPS súradnice
48° 59′ 35,0″ N
21° 14′ 23,6″ E
pobočka ŽILINA
A. Kmeťa 9
010 01 Žilina
Slovenská republika
GPS súradnice
49° 13′ 35,9″ N
18° 44′ 22,5″ E
pobočka BRATISLAVA
Kutuzovova 3
831 03 Bratislava
Slovenská republika
GPS súradnice
48° 9′ 52,0″ N
17° 7′ 54,3″ E