Vyhodnotenie – súťaž 3D modelov

výsledky hlasovania návštevníkov

1. miesto … Hliadkovacia loď Austrálskej pobrežnej stráže / I.Novovesky    (79 hlasov)

          cena: filament PLA+ od Plasty Mladeč a tričko od združenia Svet 3D

 

2. miesto … Motor Toyota / M.Mikuš (61 hlasov)

          cena: cievka filamentu od ProfiFilaments a tričko od združenia Svet 3D

 

3. miesto … Pokorne bezduché / L.Pokrievková (27 hlasov)

           cena: filament AzureFilm od 3D-tlaciarne.com a tričko združenia Svet 3D  .


.