Pre vystavovateľov 2019

Informácie pre vystavovateľov a prednášajúcich.

Tohtoročné v poradí už tretie 3D EXPO Bratislava sa bude konať 15. a 16. novembra 2019 v priestoroch Vodárenského múzea.

Pre odbornú verejnosť dávame do pozornosti partnerské podujatie II.Odborný seminár aditívnej výroby, ktorý pripravuje Fakulta Chemickej a Potravinárskej Technológie STU v Bratislave, Radlinského 9. Seminár sa bude konať vo štvrtok 14.novembra.

Registrácia vystavovateľov je uzavretá – všetky miesta na vystavovanie sú pokryté. Možnosť prezentovania formou 30-minútovej prezentácie v programe podujatia je ešte možná.

Vystavovatelia sa podieľajú na sponzorovaní podujatia podľa zabratého výstavného priestoru a požadovaného reklamného priestoru počas podujatia. Časť príspevkov sa použije aj na marketing podujatia. Pre získanie ďalších informácií o podujatí nás kontaktujte na adrese expo@3d-expo.sk, je totiž niekoľko možností ako sa podujatia účastniť.

S ohľadom na fakt, že sa podujatie koná v priestoroch múzea, je potrebné uviesť, že súčasťou priestorov je trvalá expozícia strojov a zariadení, informačných panelov a obrazov. S týmito zariadeniami nie je možné hýbať, no je ich možné na dobu podujatia prekryť alebo zastrieť vašimi reklamnými pútačmi.

Každé miesto vystavovateľa bude mať k dispozícii elektrickú prípojku. Stoly je možné posúvať a kombinovať tak, aby tým nebol obmedzený susedný vystavovateľ. V priestore „A“ sú k dispozícii stoly s rozmermi 60x120cm, v priestore „B“ sú stoly s rozmerom 50x120cm. Vystavovateľom odporúčame zabezpečiť si vlastné obrusy. V celom priestore je zakázané manipulovať s ohňom a dymom.


Fotografie priestorov Vodárenského múzea, kde sa bude konať podujatie: