Pre vystavovateľov

Informácie pre vystavovateľov a prednášajúcich.Veľmi radi privítame na pripravovanom 3D expe spoločnosti aj jednotlivcov, ktorých aktivity sa týkajú 3D technológií.Termín 3D expa pre verejnosť je stanovený na 31. november a 1. decembra 2018 (piatok od 13:00 a sobota od 7:30 do 18:30). Akcia sa bude sa konať v priestoroch Strediska Kultúry Nove Mesto – Vajnorská 21.

Piatok bude prednostne určený pre médiá a firemných zákazníkov.

Vystavovatelia sa budú podieľať na sponzorovaní podujatia podľa zabratého výstavného priestoru a požadovaného reklamného priestoru počas podujatia. Časť príspevkov sa použije aj na marketing podujatia. Pre informácie o cene za výstavný priestor na podujatí nás kontaktujte na adrese expo@3d-expo.sk, je totiž niekoľko možností ako sa podujatia účastniť.


 

Umiestnenie vystavovateľov na podujatí.

Legenda k mapke

  • A – hlavný výstavný priestor s pódiom
  • B – priestor „galérie“
  • C – študentské projekty, prezentácie škôl a 3D komunity
  • D – game zone  (8bit. počítače, arduino, raspberry, školské projekty a pod.)

Rozmiestnenie vystavovateľov pripravujeme – kontaktujte nás, ak máte špecifické požiadavky.