Program podujatí 2019

prednášky, prezentácie vystavovateľov, linky na záznam prednášok

Záznam prednášok (online stream, počas konania podujatia) :

1.Deň    2. Deň    tombola


Program podujatia:

15. november 2019 – piatok

13:00 – Otvorenie

13:10 – 3D technológie používané v Archeologickom ústave SAV – doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

14:00 – Vývoj keramických filamentov na STU FCHPT – doc. Ing. Marián Janek, PhD.

15:00 – Prezentácia 3D výstupov študentov ŠUP Trenčín – Sabina Hossová

16:00 – Robotika, Technologie, Prototyp – Jozef Dubovec, Talapoin.ai

17:00 – Výskum technológie 3D tlače domov a konštrukcií na STU SvF. – Ing. Diana Bladová, Ing. Adam Uhlík, Ing. Mário Buch

17:30 – Prezentácia predajcu filamentov PLA – 3D BURLY zo Žiliny – Ing. Roman Hedera

18:00 – Ukončenie prvého dňa


16. november 2019 – sobota

9:00 – Otvorenie

9:30 – Materialpro3D v novom  – špeciality v 3D tlači – Ing. Marie Zukalová

10:30 – Robotická aditivní výroba z polymerního betonu – Fakulta strojního inženýrství/Vysoké učení technické v Brně –  Ing. Martin Krčma.

11:00 – MoKraRoSA – Mobilný krahulský robot s arduinom – Robotická skupina pri Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK, FABLAB – Mgr. Pavel Petrovič, PhD.

12:00 – Prestávka v programe (obed)

13:00 – 3D tlač pri tvorbe z keramiky – Ing. Gondová

13:30 – Prezentácia ŠUP Trenčín – Ing. Baginová

14:00 – e-NABLE, dobrovoľníci s 3D tlačou protéz – Agi Gonda

14:30 – 3D tlač v dizajnérskom prototypovaní, VŠVU katedra Dizajnu – Mgr.art. Petra Rybánska

15:00 – Využitie 3D tlače pri výrobe kostýmov z filmov a hier – MUDr. Doskočilová

15:30 – DQI Digital Manufacturing – Využitie 3D tlače pri vývoji a modernej výrobe – Peter Pagáč, Datalan Quality Instruments
….

17:00 – Vyhodnotenie súťaže modelov, tombola

18:00 – Ukončenie výstavy