Program podujatia 2022

prednášky, prezentácie vystavovateľov, linky na záznam prednášok

Program je zatiaľ orientačný, dopĺňame


Program podujatia:

21. október 2022 – piatok

13:00 – Otvorenie

13:10 –

14:00 – 14:30 / Praktické využitie 3D tlače pri lisovaní uhlíka / Stepanek3D / P. Štěpánek

15:00 – 15:30 /  Material pro 3D / M. Zukalová

16:00 – 16:30 /  3Dent Medical – 3d tlač v medicíne / doc. Thurza, M.Gašparovič

17:00 – 17:30 / KOPF Solutions – Použitie 3D tlače pri rekonštruovaní vojnovej histórie / P. Hlaváč

17:30 –

18:00 – Ukončenie prvého dňa


22. október 2022 – sobota

9:00 – Otvorenie

9:30 –

10:00 –

10:30 – 3D tlač na ŠUP Trenčín / A. Baginová

11:00 – 3D tlač kompozitov / 3D Manufaktura s.r.o.

11:30

12:00 – Prestávka v programe (obed)

13:00 –

13:30 – Využitie 3D tlači v praxi / i-industry

14:00 – Rýchla FDM tlač veľkých objektov s pomocou špeciálneho sliceru / SpaceDelta 3d / J. Herich

14:30 –

15:00 –

15:30 –
….

17:00 – Vyhodnotenie súťaže modelov, tombola

18:00 – Ukončenie výstavy