Program podujatí 2022

prednášky, prezentácie vystavovateľov, linky na záznam prednášok

Záznam prednášok (online stream, počas konania podujatia) :

1.Deň    2. Deň    tombola


Program podujatia:

21. október 2022 – piatok

13:00 – Otvorenie

13:10 –

14:00 –

15:00 –

16:00 –

17:00 –

17:30 –

18:00 – Ukončenie prvého dňa


22. október 2022 – sobota

9:00 – Otvorenie

9:30 –

10:30 –

11:00 –

12:00 – Prestávka v programe (obed)

13:00 –

13:30 –

14:00 –

14:30 –

15:00 –

15:30 –
….

17:00 – Vyhodnotenie súťaže modelov, tombola

18:00 – Ukončenie výstavy