Súťaž 3D modelov

Prineste, pochváľte sa svojim 3D modelom a vyhrajte.

Pre tých z návštevníkov, ktorí majú a aktívne používajú 3D tlačiareň sme pripravili súťaž 3D modelov.
Hodnotiť nápaditosť a kvalitu prevedenia budú návštevníci 3D expa ale aj vystavovatelia. Hlasy od návštevníkov budú zároveň použité pre zlosovanie tomboly.

Registrácia súťažiacich.

Na tomto mieste nám môžte zanechať odkaz súvisiaci s modelom alebo účasťou v súťaži. Napríklad ak máte záujem priniesť viacero modelov.
Súťažiaci týmto dáva súhlas:
  • so spracovaním osobných údajov po dobu nevyhnutnú pre konanie súťaže (GDPR)

  • údaje v registrácii môžu byť poskytnuté vystavovateľom, ktorí cenami prispeli do súťaže modelov

  • aby zapožičaný 3D model mohol byť fotografovaný a filmovaný s cieľom dalšieho verejného propagovania

  • 3D model bude počas súťaže modelov v čase konania výstavy sprístupnený verejnosti umiestnením v uzamknutej vitríne

  • Súťažné 3D modely môžte priniesť a odovzdať organizátorom najneskôr v prvý deň konania výstavy, aby ich návštevníci mohli obdivovať a dávať im svoje hlasu už od začiatku podujatia.

    Uzatvorenie hlasovania bude v sobotu 1.12.2018 o 15:30; vyhlásenie víťazov o 17:00.

    Modely sútažiacich budú uzamknuté, vystavené po dobu výstavy vo vstupnom vestibule vo vitrínach. Po uzatvorení hlasovania modely vrátime majiteľom.