Súťaž 3D modelov

Prineste, pochváľte sa svojim 3D modelom a vyhrajte.

Pre tých z návštevníkov, ktorí majú a aktívne používajú 3D tlačiareň sme pripravili súťaž 3D modelov.
Hodnotiť nápaditosť a kvalitu prevedenia budú návštevníci 3D expa ale aj vystavovatelia. Hlasy od návštevníkov budú zároveň použité pre zlosovanie tomboly.

Registrácia súťažiacich.
-pripravujeme-

Uzatvorenie hlasovania bude v sobotu 1.12.2018 o 15:30; vyhlásenie víťazov o 17:00.

Modely sútažiacich budú uzamknuté, vystavené po dobu výstavy vo vstupnom vestibule vo vitrínach. Po uzatvorení hlasovania modely vrátime majiteľom.