Súťaž 3D modelov

Prineste, pochváľte sa svojim 3D modelom a vyhrajte.

Pre tých z návštevníkov, ktorí majú a aktívne používajú 3D tlačiareň sme pripravili súťaž 3D modelov.
Hodnotiť nápaditosť a kvalitu prevedenia budú návštevníci 3D expa ale aj vystavovatelia. Hlasy od návštevníkov budú zároveň použité pre zlosovanie tomboly.

Formulár pre registráciu súťažiacich bude k dispozícii cca mesiac pred podujatím.

Súťažné 3D modely môžte priniesť a odovzdať organizátorom najneskôr v prvý deň konania výstavy, aby ich návštevníci mohli obdivovať a dávať im svoje hlasu už od začiatku podujatia.

Uzatvorenie hlasovania bude v sobotu 16.11.2019 o 16:00; vyhlásenie víťazov o 17:00.

Modely sútažiacich budú uzamknuté, vystavené po dobu výstavy vo vitrínach. Po uzatvorení hlasovania modely vrátime majiteľom.