Súťaž 3D modelov

Prineste, pochváľte sa svojim 3D modelom a vyhrajte.

Pre tých z návštevníkov, ktorí majú a aktívne používajú 3D tlačiareň sme pripravili súťaž 3D modelov.
Hodnotiť nápaditosť a kvalitu prevedenia budú návštevníci 3D expa ale aj vystavovatelia. Hlasy od návštevníkov budú zároveň použité pre zlosovanie tomboly.

Súťažné 3D modely môžte priniesť a odovzdať organizátorom najneskôr v prvý deň konania výstavy, aby ich návštevníci mohli obdivovať a dávať im svoje hlasu už od začiatku podujatia.

Uzatvorenie hlasovania bude v sobotu 21.10.2023 o 16:00; vyhlásenie víťazov o 17:00.

Modely sútažiacich budú vystavené po dobu výstavy v priestore vstupného vestibulu na podujatie. Po uzatvorení hlasovania modely vrátime majiteľom.

Zatiaľ evidujeme nasledovné 3D modely do súťaže (3D EXPO 2023):

1 Motor Toyota M.Mikuš
2 Pokorne bezduché L.Pokrievková

Priemyselné mesto, ktoré ostalo ticho stáť na mieste, bez možnosti oddialenia jeho pokorného čakania do doby, keď ho odnesie prach času.

3 Hliadkovacia loď Austrálskej pobrežnej stráže I.Novovesky
4 Aŭto M.Machovič

Zdielané autonómne vozidlo do mesta, ktoré si môže zákazník prenajať na krátky časový úsek a dopraviť sa na zvolené miesto. Za pomoci technológie autonómneho riadenia je vozidlo schopné vykonávať jazdné úkony bez potreby vodiča.

5 Helikoptéra BELL206 JET I.Novovesky
6
7

Formulár na prihlásenie do súťaže modelov:

Na tomto mieste nám môžte zanechať odkaz súvisiaci s modelom alebo účasťou v súťaži. Napríklad ak máte záujem priniesť viacero modelov.
Súťažiaci týmto dáva súhlas:
  • so spracovaním osobných údajov po dobu nevyhnutnú pre konanie súťaže (GDPR)

  • údaje v registrácii môžu byť poskytnuté vystavovateľom, ktorí cenami prispeli do súťaže modelov

  • aby zapožičaný 3D model mohol byť fotografovaný a filmovaný s cieľom dalšieho verejného propagovania

  • 3D model bude počas súťaže modelov v čase konania výstavy sprístupnený verejnosti umiestnením v uzamknutej vitríne