Tlačová správa k výstave 3D EXPO Bratislava 2019

V dňoch 15.11.2019 (piatok /13:00 – 18:00 /) a 16.11.2019 (sobota /09:00 – 18:00/) sa vo Vodárenskom múzeu v Bratislave (Devínska cesta č. 1, Karlova Ves) koná

II. ročník výstavy 3D EXPO Bratislava 2019.

Ide o zatiaľ NAJVÄČŠIU VÝSTAVU 3D TECHNIKY A TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU.

Na výstave:

  1. bude vystavovaná nielen široká ponuka 3D tlačiarní, komponentov, súčiastok, súčastí či aj 3D výrobkov a exponátov, a to od rôznych výrobcov a predajcov;

  2. ale sa tu budú striedať (v pravidelných intervaloch a počas celej výstavy) aj zaujímavé prednášky a prednášatelia (a to z jednotlivých obchodných spoločností zúčastnených na výstave; ale prezentovať sa budú aj viacerí vysokoškolskí pedagógovia, zástupcovia zo SAV, CVTI  či z iných vysokoškolských a vedeckých pracovísk). Tí budú návštevníkom hovoriť o novinkách v tejto oblasti, ale aj o svojich doterajších poznatkoch a skúsenostiach spojených s 3D technikou a technológiami;

  3. ale bude tu aj výherná súťažďalšie sprievodné aktivity pre verejnosť.

Technológia 3D tlače sa stále viac uplatňuje, a to vo viacerých vedných, výrobných (nielen priemyselných), projekčných, stavebných, umeleckých či iných odboroch a odvetviach (strojárstvo, stavebníctvo, architektúra, zdravotníctvo, archeológia, umenie atď.); ale aj v jednoduchom praktickom využití a použití (návrhárstvo, dizajnérstvo, modelovanie, reklama, hračkárstvo, šperkárstvo či v tzv. hobby aktivitách domácich majstrov).

Aj preto táto technológia oslovuje stále väčší počet ľudí, a to už zďaleka nielen záujemcov, nadšencov a fanúšikov 3D techniky a technológií, ako tomu bolo doposiaľ.

Pritom (podobne ako počítač) aj 3D tlačiareň – tzv. mini fabriku – môže mať každý aj doma. A tak vyrobiť si – či vlastne vytlačiť si – svoj výrobok, návrh, prototyp, šperk, hračku, súčiastku a pod., môže každý aj doma.

Sme presvedčení, že v budúcnosti budú vznikať aj samostatné učebné predmety na školách, samostatné vysokoškolské katedry či špeciálne vedné odbory, a to na rôznych stredných a vysokých školách, ktorých súčasťou či náplňou bude aj výučba tejto 3D technológie.

O to viac je potrebné, aby o tejto novej a prudko sa rozvíjajúcej sa vednej a technickej oblasti bola verejnosť informovaná. A nie je to povinnosťou a úlohou iba verejnoprávnych médií či verejnoprávnej tlačovej agentúry, akoby sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Malo by to byť samozrejmosťou aj pre všetky väčšie mienkotvorné médiá či na vedu a techniku sa špecializované časopisy a publicistické relácie, ktoré chcú profesionálne, objektívne a odborne informovať verejnosť.

V tejto súvislosti možno stačí spomenúť aj to, že napríklad ešte nedávno (do konca roku 2018) automobilový koncern Volkswagen budoval na Slovensku (v Stupave) svoje vývojové pracovisko práve v oblasti 3D techniky a technológie. To však už, žiaľ, nie je pravda – presťahoval ho do Nemecka …

Táto výstava 3D EXPO Bratislava 2019 samozrejme podobným situáciám (odchodu či osudu takýchto výskumných pracovísk) nevie a ani nemôže zabrániť. Avšak organizáciou tejto výstavy 3D techniky a technológií sa snažia sústrediť a získať pod jednu strechu (na výstavisko) všetkých, ktorí sa nejako touto problematikou zaoberajú, alebo sa ich táto problematika nejako dotýka či majú s ňou nejaké skúseností.

Na základe existujúcich informácií sme všetkých tých, ktorí by mohli mať záujem na túto špecializovanú výstavu prísť, osobne, telefonicky i prostredníctvom internetu oslovovali. Preto skladba vystavovateľov a prezentujúcich sa na výstave je rôznorodá (okrem podnikateľom, sú na nej zastúpené aj školy a nadácie, ktoré majú dokonca možnosť sa prezentovať na výstave ZADARMO. A nielen v tom je táto výstava VEREJNOPROSPEŠNÁ.

Výstava 3D EXPO Bratislava 2019 je VEREJNOPROSPEŠNÁ aj v tom, že žiaci a študenti do 15 rokov majú vstup ZADARMO; podobne ZADARMO je vstup na výstavu aj pre dôchodcov (čo je na Slovensku nebývalé). A ešte aj ostatní návštevníci majú nízke či len symbolické vstupné (2,- resp. 4,- eurá po zaplatení jedného vstupu platí vstupné počas oboch dní). A to na rozdiel viacerých iných výstav o novej technike a technológiách, na ktorých vstupné sa pohybovalo aj v niekoľkých desiatkach euro na osobu, a tým neboli pre mnohých ľudí dostupné…

My sa snažíme sa – a to aj touto výstavou 3D EXPO Bratislava 2019 – predovšetkým popularizovať a širokej verejnosti čo najviac priblížiť nové technologické trendy. T. j. priblížiť 3D techniku a technológie, ktoré už získali aj prívlastok technológie 21. storočia a dostávať tieto informácie čo najviac do povedomia verejnosti. Preto sme na túto výstavu osobitne pozvali všetky stredné školy v Bratislave (prostredníctvom BSK), ale prostredníctvom cielenej reklamy aj VŠ či žiakov a študentov z celého Slovenska.

3D tlač totiž vo svete každý rok zaznamenáva nový a nebývalý rozmach.

Napríklad: V Číne a v Európe už architekti projektujú a stavbári stavajú budovy a domy; v USA dokonca armáda stavia kasárne; v Rusku vedci pri pokusoch implantovali myšiam štítnu žľazu (dokonca z tohto dôvodu s USA súťažili, kto dopraví prvý bioprinter na Medzinárodnú vesmírnu stanicu; v USA a Izraeli zasa pomocou bioprintera vyrobili umelé srdce.

O 3D printeroch sa vážne uvažuje, že budú súčasťou aj diaľkových kozmických letov, keďže sa prostredníctvom nich dá vyrobiť (vytlačiť) náhrada ľudského orgánu, kože či kostí pri zranení kozmonauta. Ale trebárs aj vyrobiť (vytlačiť) potrebný nástroj i predmet, a to priamo z materiálov ktoré sa nachádzajú na iných vesmírnych telesách. To je len zlomok konkrétnych príkladov, kde všade už táto technológia 21. storočia už prenikla resp. kde sa s ňou uvažuje (pričom jej použitie sa stále rozširuje aj na našej planéte či jednoducho v domácnosti).

Pritom ani Slovensko nezaostáva za týmto svetovým vývojom a trendom, práve naopak ! No málo sa o tom vie. Táto výstava sa to snaží aspoň čiastočne napraviť.

Na Technickej univerzite v Košiciach (vo výskumnom pracovisku) vyrábajú a pacientom úspešne implantujú rôzne implantáty (niektorých kostí či kože), ktoré boli aj nimi na mieru pacientov vyrobené. Tento rok budú aj vystavovať svoje produkty a vzorky. Archeologický ústav SAV modeluje a vyrába pomocou 3D tlačiarne kópie príbytkov našich predkov, a to podľa toho, ako to zistia pri svojich nálezoch. Na UK i VŠVÚ v Bratislave využívajú 3D tlačiareň na konštruovanie nových produktov i pri svojej tvorbe.

Iná vysoká škola – STU Bratislava (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie) predstaví a bude verejnosť informovať o novom druhu keramických filamentov. Alebo iná fakulta z tej istej vysokej školy – STU Bratislava (Stavebná fakulta) predstaví svoje doterajšie poznatky a skúsenosti, ktoré má pri uplatňovaní 3D technológie v stavebníctve. Podobne bude k tomu prednáška aj od zástupcu z VUT Brno, a to o ich skúsenostiach s polymerickým betónom pri 3D tlači. No svoje poznatky a skúseností s 3D technikou a technológiami majú aj na iných vysokých a stredných školách či vedeckých pracoviskách. A s nimi sa chcú podeliť s verejnosťou.

Okrem nich sa však tohto roku na výstave 3D EXPO Bratislava 2019 so svojimi novinkami predstavia aj také známe firmy v tejto oblasti ako napríklad: PRINTY a DATALAN QI (3D tlač z kovu), HENNLICH (ložiská a klzné systémy), PRUSA (najväčší svetový predajca hobby tlačiarní), CAPTURING REALITY (výroba 3D modelov iba z fotografií), ANIME SHOW (prehliadka rôznych kostýmov vyrobených 3D technológiou), 3D Tlačiarne (predajca a servis 3D tlačiarní, súčiastok a spotrebného materiálu).

Tiež: GO 3D, ADMASYS, 3D SIMO, Pro Filament, NA3DCZ, JustCreate, GREP+, LAB.cafe, viaceré ďalšie školy, nadácia a iní (pričom tento prehľad vystavovateľov ešte zďaleka nie je úplný).

A práve s tým všetkým sa môžu pozvaní žiaci a študenti na uvedenej výstave oboznámiť. A nielen to ! Budú môcť: vidieť, počuť a diskutovať s domácimi i zahraničnými odborníkmi (vysokoškolskými a stredoškolskými učiteľmi, vedcami, technikmi, súkromnými podnikateľmi a pod.), odskúšať si či „ohmatať“, ako tieto nové 3D technológie naozaj fungujú.

Toto všetko by im mohlo zorientovať sa v tejto problematike, ak ju ešte nepoznajú, ale aj významne pomôcť v budúcnosti, a to aj pri výbere ich budúcej profesie či v pokračovaní ďalšieho ich štúdia. Preto budeme radi, ak využijú túto jedinečnú príležitosť v Bratislave.

Na našu výstavu (po nultom ročníku vlastne je to už tretí ročník výstavy) si už zvykli prichádzať záujemcovia, nadšenci 3D tlače, ako aj študenti, žiaci či ich pedagógovia z celého Slovenska.

Na šírení nových technických informácií, poznatkov a skúsenosti z oblasti 3D techniky a technológií mimoriadne záleží, a to rovnako ako aj na vysokej účasti návštevníkov z radov čo najširšej verejnosti.

Bratislava,

11.11.2019

LUNETA, s.r.o.,
Mgr. Fedor Vasilko, CEO
Pribišova 47, 841 05 Bratislava
Mobil: +421 903 899 987
E-mail: expo@3d-expo.sk