Tlačová správa – 3D EXPO Bratislava 2022

V dňoch 21.10.2022 (piatok /13:00 – 18:00 /) a 22.10.2022 (sobota /09:00 – 18:00/) sa vo Vodárenskom múzeu v Bratislave (Devínska cesta č. 1, Karlova Ves) koná

III. ročník výstavy 3D EXPO 2022.

Ide o NAJVÄČŠIU VÝSTAVU 3D TECHNIKY A TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU. A to napriek tomu, že sa stále koná v relatívne menších výstavných priestoroch.

Bližšie informácie k podujatiu na stránke: www.3d-expo.sk

Na výstave:

  1. bude vystavovaná nielen široká ponuka 3D tlačiarní, komponentov, súčiastok, súčastí či aj 3D výrobkov a exponátov, a to od rôznych výrobcov a predajcov, nie len zo Slovenska;
  2. ale budú sa striedať (v pravidelných intervaloch počas celej výstavy) ajzaujímavé prezentácie (a to z jednotlivých obchodných spoločností zúčastnených na výstave, ale prezentovať sa budú aj viacerí vysokoškolskí pedagógovia, zástupcovia z CVTI  či z iných vysokoškolských a vedeckých pracovísk a pod.).Tí budú návštevníkom hovoriť o novinkách v tejto oblasti, ale aj o svojich doterajších poznatkoch a skúsenostiach spojených s 3D tlačou;
  3. ale bude tu aj výherná súťažďalšie sprievodné aktivity pre verejnosť a pod.

Technológia 3D tlače sa stále viac uplatňuje, a to vo viacerých vedných, výrobných (nielen priemyselných), projekčných, stavebných, umeleckých či iných odboroch a odvetviach (strojárstvo, stavebníctvo, architektúra, zdravotníctvo, archeológia, umenie a pod.); ale aj v jednoduchom praktickom využití a použití (návrhárstvo, dizajnérstvo, modelovanie, reklama, šperkárstvo či v tzv. hobby aktivitách domácich majstrov a pod.).

Aj preto táto 3D technológia oslovuje stále väčší počet ľudí, a to už zďaleka nielen záujemcov, nadšencov a fanúšikov 3D tlače, ako tomu bolo doposiaľ.

Pritom (podobne ako počítač) aj 3D tlačiareň – tzv. mini fabriku – môže mať každý aj doma. A tak vyrobiť si – či vlastne vytlačiť si – svoj výrobok, návrh, prototyp, šperk, hračku, súčiastku a pod., môže každý aj doma.

Sme presvedčení, že v budúcnosti budú vznikať aj samostatné učebné predmety na školách, samostatné vysokoškolské katedry či špeciálne vedné odbory, a to na rôznych stredných a vysokých školách, ktorých súčasťou či náplňou bude aj výučba tejto 3D technológie.

Preto sa snažíme propagovať a šíriť informácie o rôznej technológii tlače, aby mala verejnosť informácie, že takéto technológie existujú a na čo všetko sa dajú použiť.

Posledné 2 roky sa udiali veľké udalosti celosvetovo. Svetová pandémia ukázala celému svetu ako sú aj ekonomicky bohatšie krajiny nepripravené na takýto problém a boli to 3D tlače z ktorých vychádzali medicínske ochranné pomôcky ako ochranné štíty v rôznej podobe, aby sa zvýšila ochrana zdravotníckeho personálu. Stovky dobrovoľníkov tlačilo tieto pomôcky nielen v práci, ale aj doma na svojich 3D tlačiarňach na ktorých predtým tlačili, možno masky, alebo postavičky pre deti. Behom pár hodín sa spojila obrovská komunita „tlačiarov“ a zabezpečila to, čo sa vládam po svete nedarilo.

Ako druhá aj keď sa deje v jednej krajine, našej susednej krajine, aj tak má dopad na takmer celý svet. Vojnový konflikt, kde by ste asi ťažko tieto technológie zaradili, ale predsa si našli svoje miesto.

Ak by ste pozornejšie sledovali zábery, ako drony zhadzujú „náklad“ na svojho suseda pozdrav vo forme výbušnín, tak zistíte, že boli tie drony, ktoré boli vyrobené ako nástroj filmárov a fotografov, upravované práve pomocou 3Dtlače, aby mohli niesť viac ako len kameru. Podobne ako v pandémii aj tu bol nedostatok lekárskeho materiálu, neboli to, ale štíty, ktoré chránili zdravotníkov pred covidom, ale boli to napr. škrtidlá, ktoré mali vojaci vo svojej výbave v a prípade otvorenej tepny napr. na nohe, si ním viete zachrániť život pred vykrvácaním. Toto všetko im umožňovala technológia 3D tlače, technológia, ktorú na 3D expe prezentujeme.

Na základe existujúcich informácií sme všetkých tých, ktorí by mohli mať záujem na túto špecializovanú výstavu prísť, osobne, telefonicky i prostredníctvom internetu oslovovali. Preto skladba vystavovateľov a prezentujúcich sa na výstave je rôznorodá (okrem podnikateľov, sú na nej zastúpené aj školy a nadácie, ktoré majú dokonca možnosť sa prezentovať na výstave ZADARMO. A nielen v tom je táto výstava VEREJNOPROSPEŠNÁ.

3D expo chceme zachovať čo najdostupnejšie a preto je vstupné nasledovné

Základné vstupné 7,- € pre oba dni podujatia, 4,-€ zľavnené vstupné študenti a zdarma pre deti do 15r. a dôchodcov.

Snažíme sa osloviť čo najviac študentov a to nielen na stredných, ale aj na vysokých školách.

3D tlač rôznej technológie sa už nachádza v rôznych odvetviach, nie len vo vývoji niekde v strojárskej projekčnej kancelárii, ale aj v medicíne, architektúre, letectve a stavebníctve.

Tento rok na 3D expe môžete vidieť rôznu paletu firiem od výrobcov tlačiarní ako: Trilab, SpaceDelta, GREP plus, cez predajcov ako: Admasys, Versotrade, go3D.sk, 3D-tlaciarne.com, až po predajcov a výrobcov materiálov: Plasty Mladeč, MaterialPro3D, JustCreate a ďalší.

Program spestria subjekty ako LabCafe a FABLAB, ktorý sa snažia propagovať tvorivosť a prinášajú možnosti ako využiť rôzne technológie, ktoré sa snažíme aj my ukázať verejnosti.

A práve s tým všetkým sa môžu pozvaní žiaci a študenti na uvedenej výstave oboznámiť.

Na našu výstavu (po nultom ročníku vlastne je to už tretí ročník výstavy) si už zvykli prichádzať záujemcovia, nadšenci 3D tlače, ak aj študenti, žiaci či ich pedagógovia z celého Slovenska.

Na šírení nových technických informácií, poznatkov a skúseností z oblasti 3D techniky a technológiímimoriadne záleží, a to rovnako ako aj na vysokej účasti návštevníkov z radov čo najširšej verejnosti.

V poradí III. ročník predajnej výstavy 3D EXPO 2022 Bratislava sa bude konať 21. a 22. októbra 2022